Nội dung chuyển khoản

Họ & Tên khách hàng +Tên sản phẩm + SĐT
VD: Nguyễn A + Loa KingOne K5 + 01234xxx789

Ngân hàng Vietcombank

Chủ tài khoản: Vũ Huy Nam

Số tài khoản: 0021001963765

Ngân hàng BIDV

Chủ tài khoản: Vũ Huy Nam

Số tài khoản: 22010000412033

Ngân hàng TechcomBank - chi nhánh Hàng Đậu

Chủ tài khoản: Vũ Huy Nam

Số tài khoản: 19020460649015

Ngân hàng nông nghiệp Agribank

Chủ tài khoản: Vũ Huy Nam

Số tài khoản: 1483205016738

Ngân hàng MB Bank - chi nhánh Trần Duy Hưng

Chủ tài khoản: Vũ Huy Nam

Số tài khoản: 0050107198099

Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Đống Đa

Chủ tài khoản: Vũ Huy Nam

Số tài khoản: 711AC9840875